Politiek - Big Brother will be watching you?!


Wie vanaf april 2019 een nieuwe identiteitskaart nodig heeft, zal onderworpen worden aan een vingerscan. Het nieuws kwam deze week hard aan voor vele burgers en veroorzaakte op sociale media een tegenbeweging onder de vorm van de hashtag #ikweiger. Vele Belgen vinden het niet kunnen dat de overheid intervenieert in onze privacy en door de vingerscan ook de controle over onze fysieke identiteit verwerft. In de praktijk zou zowel onze digitale linker- als rechtervingerafdruk aan een scan worden onderworpen. Het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon herinnert ons aan het boek van George Orwell 1984 waar de overheid de absolute macht heeft over zijn burgers op zowel fysiek als mentaal vlak. Hier stelt de vraag zich of we kiezen voor een politiestaat met een veiligheidscultuur, zoals Jan Jambon tweette, of voor een vrije cultuur waar individualiteit en de fysieke integriteit primeert. En misschien een nόg belangrijkere vraag: willen we de overheid deze macht over onze identiteit geven?

De maatregel in kwestie wordt in het kader van terrorismebestrijding benut, maar zou volgens de Privacycommissie, die overigens een negatief advies gaf over de vingerscanmaatregel, disproportioneel zijn en niet conform met de privacywetgeving. De vraag kan worden gesteld of terrorisme niet als alomtegenwoordig begrip wordt gebruikt om bepaalde maatregelen zoals de digitale vingerafdruk door te voeren, maar dit ook voor andere doeleinden dient. Wat trouwens met de mogelijke misbruiken die deze identiteitsafname met zich kan meebrengen? Kunnen we met zekerheid zeggen dat onze vingerafdrukken veilig zijn in de handen van de overheid?

Niet iedereen legt dit wetsontwerp naast zich neer. Jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert liet weten naar het Grondwettelijk Hof te stappen indien het wetsontwerp wordt goedgekeurd. Ook jongGroen liet al weten niet akkoord te gaan met de desbetreffende maatregel en gaf ook het startschot voor de hashtag #ikweiger. Belangrijk om op te merken is wel dat de wet nog moet worden goedgekeurd in het parlement. Het zal dus nog afwachten worden wat de andere politieke partijen zullen zeggen over de omstreden maatregel. Een handige tip: als je nu je identiteitskaart kwijt raakt, moet je nog niet je vingerafdruk plaatsen en word je pas aan de overheidsleiband gesnoerd in 2029.

Uitgelichte berichten